Översätt engelska-svenska

Translate: Swedish - Översätt från engelska till svenska

Translate: Swedish erbjuder översättningar från engelska språket till svenska. Översättningarna utförs snabbt, effektiv och professionellt av översättare med svenska som modersmål.

Generell översättning från engelska till svenska

Vi erbjuder översättning av generella texter från engelska till svenska. Allt från brev, reklambudskap och pressmeddelanden till broschyrer, manualer, företagstexter och webbplatser.

Specialiserad översättning från engelska till svenska

Vi är specialiserade på engelsksvenska översättningar inom områdena teknik, data, företagsekonomi och nationalekonomi.

Översättning från engelska till den svenska målgruppens vardagsspråk

En direkt översättning från engelska till svenska är inte alltid tillräcklig för att budskapet ska nå fram till och förstås av målgruppen. Våra översättare kan översätta de engelska texterna och sedan anpassa dem till de svenska läsarnas kulturella bakgrund, uttryckssätt och referenser.

Övriga engelsk-svenska tjänster

Translate: Swedish utför även andra tjänster relaterade till engelska språket och helt engelskspråkiga länder såsom Storbritannien, USA och Kanada. Vi utför även uppdrag på engelska i andra länder. Vi kan hantera uppgifter inom ekonomi och teknik, såsom marknadsundersökningar, marknadsanalys, konkurrentanalys samt annan research och informationsinhämtning på engelska.

Kontakta Translate: Swedish

E-post:info@translateswedish.eu
Telefon (mobil, SMS): 0736-523734
Webbadress: www.translateswedish.eu

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning eller offert.

Translate: Swedish - more information in English.